top of page
FIDEM -  upravljanje terjatev
Ternis d.o.o.
Letališka cesta 32
1000  Ljubljana
 
T: 0590 29 128
F: 0590 28 900
E: info@fidem.si
 

V kolikor želi gospodarska družba v današnjem okolju uspeti, mora upoštevati kompleksnost in posebnost razmer na trgu. Ob tem je pomembno, da svojo dejavnost opravlja operativno in učinkovito.

Upravljanje s terjatvami do dolžnikov je pomemben element kratkoročnih poslovnih odločitev, ki vplivajo na poslovni rezultat. Z ustrezno politiko upravljanja s terjatvami se podjetje izogne nepotrebni vezavi sredstev in zmanjša poslovne rizike zaradi neizterljivosti terjatev.

V podjetju TERNIS d.o.o. si prizadevamo postati vodilno podjetje na področju upravljanja in unovčitve terjatev v Sloveniji.

V luči tega cilja smo pod blagovno znamko FIDEM – upravljanje terjatev razvili inovativen celostni pristop k upravljanju in unovčitvi terjatev s katerim našim naročnikom nudimo visoko profesionalno, strokovno ter učinkovito rešitev za težave z neplačniki.

 

 

Storitve
  • Svetovanje in aktivna podpora v procesu upravljanja terjatev

  • Pregled, analiza in monitoring dolžnika

  • Izvensodna unovčitev terjatev

  • Sodna unovčitev terjatev

  • Postopki zavarovanja terjatev po ZIZ (Zakon o izvršbi in zavarovanju)

  • Zastopanje v vseh povezanih pravnih in pravdnih postopkih

  • Druge pravne storitve po naročilu naročnika

FIDEM - upravljanje terjatev

Pregled in analiza dolžnika

 

Predpogoj za uspešno unovčitev terjatev je seveda natančen pregled in analiza dolžnika oz. neplačnika.

Takšen pregled nam dopušča natančen vpogled v poslovno, finančno in pravno stanje dolžnika ter nam omogoča, da vam kar z najvišjo stopnjo profesionalnosti lahko svetujemo pri načrtovanju nadaljnjih ukrepov.

Pregled in analizo dolžnika opravijo naši vrhunski strokovnjaki iz področja prava, ekonomije, komerciale in računovodstva, ki pri tem uporabljajo preverjene in zanesljive vire kakor tudi najsodobnejše tehnologije.

Izvensodna unovčitev terjatev

 

Namen izvensodne unovčitve terjatev je učinkovita in čim hitrejša izterjava sredstev naročnika brez dolgotrajnih in dragih sodnih postopkov.

V fazi izvensodne unovčitve terjatev  uporabljamo t.i. komercialni pristop.

Naši pravno-finančni svetovalci v fazi izvensodne unovčitve terjatev tako skušajo z različnimi komercialno-pravnimi pristopi  na dolžnika izvrševati pritisk s čemer skušamo izposlovati čim hitrejšo in čim ugodnejšo rešitev za naročnika.

Sodna unovčitev
terjatev

 

Namen sodne unovčitve terjatev je unovčitev dolga v sodnem postopku pred sodiščem.

Sodna unovčitev terjatev je faza, ki sledi izvensodni unovčitvi terjatev, torej kadar faza izvensodne unovčitve terjatev zaradi različnih vzrokov ni bila uspešna.

Faza sodne unovčitve terjatev je zaradi večje formalnosti postopka in visoke strokovnosti storitve, ki jo želimo zagotoviti našim naročnikom, zaupana pravni pisarni Fidem kot specializirani pravni enoti znotraj podjetja, ki jo sestavljajo vrhunski specializirani pravniki.

bottom of page