Namen sodne unovčitve terjatev je unovčitev dolga v sodnem postopku pred sodiščem.

Sodna unovčitev terjatev je faza, ki sledi izvensodni unovčitvi terjatev, torej kadar faza izvensodne unovčitve terjatev zaradi različnih vzrokov ni bila uspešna.

Faza sodne unovčitve terjatev je zaradi večje formalnosti postopka in visoke strokovnosti storitve, ki jo želimo zagotoviti našim naročnikom, zaupana pravni pisarni Fidem kot specializirani pravni enoti znotraj podjetja, ki jo sestavljajo vrhunski specializirani pravniki.

Poleg pravne pisarne Fidem naročnikom ponujamo in omogočamo podporo  tudi preko razvejane mreže visoko strokovnih in specializiranih zunanjih sodelavcev: odvetnikov, notarjev, izvedencev … itd.

Sodna unovčitev terjatve obsega:

 

  • pravno podporo pravnika

  • vložitev in vodenje izvršilnega postopka

  • pravno vodenje spisa

  • druge pravne storitve v postopkih unovčitve terjatev

 

Sodna unovčitev terjatev
KONTAKT

Imate še dodatno vprašanje?

+386 (0)590 29 128

info@fidem.si

 

 

© 2013 by FIDEM - upravljanje terjatev, TERNIS d.o.o.

KONTAKT

 

FIDEM - upravljanje terjatev

Ternis d.o.o.

Letališka cesta 32

1000 Ljubljana

 

+386 (0) 590 29 128

info@fidem.si

STORITVE in REŠITVE

 

- Svetovanje in aktivna podpora v procesu

  upravljanja terjatev

- Pregled, analiza in monitoring dolžnika

- Izvensodna unovčitev terjatev

- Sodna unovčitev terjatev

- Postopki zavarovanja terjatev po ZIZ (Zakon

  o izvršbi in zavarovanju)

- Zastopanje v vseh povezanih pravnih in

  pravdnih postopkih